ابزار وبلاگ

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

دفــاع مـقـدس - گالری دفاع مقدس

http://www.psyop.ir/wp-content/uploads/2011/01/basirat-jang-narm-book.jpg


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و ششم تیر 1391 توسط حســین اکــرمی
نوشته شده در تاريخ جمعه سیزدهم بهمن 1391 توسط حســین اکــرمی
نوشته شده در تاريخ سه شنبه دهم مرداد 1391 توسط حســین اکــرمی

همه سرداران دفاع مقدس همدان جمعند


و گل وسط شهید چیت سازیان


سرداران همدان


سردار حاج مهدی صدیق هم توی عکس هست


یا علینوشته شده در تاريخ دوشنبه نهم مرداد 1391 توسط حســین اکــرمی
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه پنجم مرداد 1391 توسط حســین اکــرمی
نوشته شده در تاريخ یکشنبه هفتم خرداد 1391 توسط حســین اکــرمینوشته شده در تاريخ دوشنبه دهم بهمن 1390 توسط حســین اکــرمی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سی ام آذر 1390 توسط حســین اکــرمی
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و پنجم مهر 1390 توسط حســین اکــرمی